Alles in je leven doet er toe!

contact twitter

Zomerweek: Tot Bloei Komen


Ieders levensloop is mooi en boeiend om beter te leren kennen.

Daaruit is immers te lezen hoe je in het leven staat, hoe je de hobbels heb genomen. Deze pas op de plaats geeft je inzicht in hoe je verder in je leven wilt gaat. Door ondersteuning van elkaar in de groep krijg je de moed om aan te gaan pakken wat je wilt dat gebeuren gaat.


Ben je op zoek naar antwoorden op vragen als:

Wie ben ik eigenlijk? Wat doe ik in mijn leven met alles wat me overkomen en gegeven is? Hoe voel ik me daarbij? Wat leer ik ervan? Ben ik wel gelukkig? Wat wil ik veranderen aan mijn leven? Welke gewoontes of patronen zitten me in de weg om het anders te gaan doen? Hoe doortastend moet ik zijn? Dit zijn grote vragen, waar we in deze zomerweek een antwoord op gaan zoeken. Door in de beslotenheid van een groep je levensverhaal te vertellen kunnen de anderen zich vrij voelen om te reageren. Ze stellen je vragen, houden je een spiegel voor en geven feedback. Dat kan nieuwe betekenis geven aan gebeurtenissen uit jouw leven. Niet alleen karakter, familieomstandigheden, opvoeding en opleiding hebben je gevormd, maar vooral ook wat jij er zelf mee gedaan hebt. Dat bepaalt hoe je er nu op terug kijkt en hoe je verder wilt. Leren gaat met vallen en opstaan. Jij denkt en voelt de gebeurtenissen op jouw manier. Je hebt keuzes gemaakt in jouw levenspad, waar je van kunt leren. Graag begeleid ik de deelnemers bij het maken van deze reis. Elke dag zal ik een onderwerp kiezen, toelichten en daar vragen bij maken. We gaan niet alleen aan elkaar vertellen, het vingerlabyrint gebruiken, maar maken ook een collage met eigen verhalen, tekeningen en foto´s.