Alles in je leven doet er toe!

contact twitter

workshop: Spiegeling in mijn levensloop


In ieders leven vinden omwentelingen plaats met hoogte en dieptepunten. Het is alsof je elke keer weer opnieuw moet beginnen met wijs worden.

De ontwikkeling van een mens in zijn/haar leven verloopt volgens een aantal natuurlijke processen en ritmes. Niet alleen de natuur maar ook het menselijk leven wordt sterk beïnvloed door de maan. De spiegeling van het zonnelicht is vergelijkbaar met onze levensspiegelingen. In iedere levensperiode vindt een andere rijping plaats van lichaam, ziel en geest. We kunnen ons allemaal een beeld vormen van een mens in de 4 belangrijkste fasen; kind, puber, volwassene en bejaarde. Maar er is meer te ontdekken als we naar de zevenjaarscyclus van de mens kijken. Er is niet alleen een biologische groei, maar ook een groei van kwaliteiten, persoonlijkheid en zelfbewustzijn.


Een voorbeeld: Ieder weet dat de kracht van hart en longen zo rond je 50ste levensjaar gaan afnemen. Ieder mens gaat daar anders mee om. Het is boeiend om te ontdekken dat het iets te maken kan hebben met wat je in je puberteit hebt beleefd.


In deze workshop krijg je een spiegel om je levenspanorama te ontdekken.

We gaan op zoek naar vroegere gebeurtenissen, die jou iets kunnen vertellen over hoe je nu in het leven staat. Aan de hand van de hoogte- en dieptepunten en de herinneringen die daarbij horen, vindt ieder een of meerdere rode draden uit zijn/haar leven.


Met anderen je levensverhaal delen is verrijkend.

Doordat jij in de beslotenheid van een groep een gebeurtenis uit je levensverhaal vertelt, kunnen de anderen zich vrij voelen om te reageren. Ze stellen je vragen, houden je een spiegel voor en geven feedback. Het zullen inspannende, maar ook ontspannende en plezierige uren zijn.