Alles in je leven doet er toe!

contact twitter

workshop: Mijn rode draad


Mijn rode draad

Vraag jij je af, is er een doel in het leven en wat is de mijne? De rode draad die door iemands leven loopt, zegt iets over dat levensdoel. De ontwikkeling van een mens in zijn/haar leven verloopt volgens een aantal natuurlijke processen. Iedere levensperiode heeft een eigen betekenis. We kunnen ons allemaal een beeld vormen van een mens in de 4 belangrijkste fasen; kind, puber, volwassene en bejaarde. Er is niet alleen een biologische groei, maar ook een groei van kwaliteiten, persoonlijkheid en zelfbewustzijn. Dat verloopt bij ieder anders.


Je kunt zeggen dat tijdens je leven vitaliteit en mentaliteit een centrale rol spelen. Beide zijn gericht op een gezond en gelukkig leven. Zie jij dat als je levenstaak?

De mens vindt zijn weg door voortdurend zijn innerlijk (zijn denken, voelen, willen) in balans te krijgen. Dat gaat niet altijd gemakkelijk, want je hebt daar ook de ander voor nodig. Als het niet lukt voel je je moe, uitgeblust, onzeker of angstig. Dat weten we wel uit eigen ervaring.


In de workshop krijg je een spiegel om je levenspanorama te ontdekken.

In deze workshop gaan we zoek welke gebeurtenissen jou iets kunnen vertellen over het vinden van die balans. Aan de hand van de hoogte- en dieptepunten en de herinneringen die daarbij horen, vindt ieder een of meerdere rode draden uit zijn leven. In de loop van de dag ontstaat voor iedere deelnemer apart een eigen levenspanorama. Het resultaat van het panorama is de horizon. Deze kan hoop geven voor je toekomst.

De ontmoeting met anderen zal verrijkend zijn.

Door in de beslotenheid van een groep je een deel van je levensverhaal te vertellen, kunnen de anderen zich vrij voelen om te reageren. Ze stellen je vragen, houden je een spiegel voor en geven feedback. Het zullen inspannende, maar ook ontspannende en plezierige uren zijn.