Alles in je leven doet er toe!

contact twitter

gespreksgroep: leren van mijn leven


Ieders levensloop is mooi en boeiend om beter te leren kennen.

Daaruit is immers te lezen hoe je in het leven staat, hoe je de hobbels heb genomen. Deze pas op de plaats geeft je inzicht in hoe je verder in je leven wilt gaat. Door ondersteuning van elkaar in de groep krijg je de moed om aan te gaan pakken wat je wilt dat gebeuren gaat.


Ben je op zoek naar antwoorden op vragen als:

Wie ben ik eigenlijk? Wat doe ik in mijn leven met alles wat me overkomen en gegeven is? Hoe voel ik me daarbij? Wat leer ik ervan? Wat wil ik veranderen aan mijn leven? Welke gewoontes of patronen zitten me in de weg om het anders te gaan doen? Hoe doortastend moet ik zijn? Dit zijn grote vragen, waar we in deze zomerweek een begin van een antwoord op gaan zoeken.


De ontmoeting met anderen zal verrijkend zijn.

Door in de beslotenheid van een groep je levensverhaal te vertellen, kunnen de anderen zich vrij voelen om te reageren. Ze stellen je vragen, houden je een spiegel voor en geven feedback. Het zullen inspannende, maar ook ontspannende en plezierige uren zijn.


Wat kan ik leren van de gebeurtenissen uit mijn leven?

Je karakter en talenten, je familie en vrienden, opleiding en werk; dit alles heeft je gevormd in wie je nu bent. Jij hebt er zelf betekenis aan gegeven. Herinneringen kunnen gevoelens van verdriet, trots, schaamte of schuld actueel houden. Je kunt zelf bepalen hoe je er op terug kijkt en hoe ze nu nog een rol laat spelen in je verdere levenspad. Leren gaat met vallen en opstaan.


Graag begeleid ik de deelnemers bij het maken van deze reis. Elke ochtend zal ik een onderwerp kiezen, toelichten en daar vragen bij maken. We gaan niet alleen aan elkaar vertellen, het vingerlabyrint gebruiken, maar maken ook een collage met eigen verhalen, tekeningen en foto's.